Onderwijskundig leiderschap

Onderwijskundig leiderschap

Aan de slag met kwaliteit

Wilt u aan de slag met de kwaliteit van het onderwijs op uw school? Wilt u hierover advies of bent u op zoek naar een sparringpartner? Hart voor onderwijs denkt graag met u mee.

Het onderwijskundig leiderschap van een school is van belang. Het bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van de school. In de praktijk hebben directeuren niet altijd de tijd of de focus op het primaire proces.

Hart voor onderwijs

Overzicht aanbod

Onderwijskundig leiderschap

Aan de slag met de kwaliteit van het onderwijs op uw school? Hart voor onderwijs adviseert en is uw sparringpartner.

LEES MEER

Didactiek

Didactische verbeter- of vernieuwingstrajecten op maat met duidelijke vertaalslag naar de praktijk.

LEES MEER

Audit

Weten hoe uw team er voor staat? Een nulmeting nodig? Een audit geeft zicht op de kwaliteit van uw onderwijs.

LEES MEER

Lesson study

Een sterke vorm van professionaliseren waarbij Hart voor onderwijs optreedt als ervaren procesbegeleider.

LEES MEER

Coaching

Hart voor onderwijs coacht zowel individueel als in duo's. Zet coaching in voor startende leraren, op didactisch handelen of klassenmanagement.

LEES MEER

Bedrijfsgegevens

Bel mij

+31 (0)6 3333 12 06