Selecteer een pagina

Wat is beelddenken?

Elk mens neemt informatie op, verwerkt dit en slaat dit op in de hersenen om het vervolgens te gebruiken. Beelddenkers doen dit via de ogen. Zij hebben een (sterke) voorkeur voor de visuele leerstrategie. Beelddenkers hebben een snelle, associatieve manier van denken in beelden en handelingen en gebeurtenissen. Dit wordt ook wel ruimtelijk denken genoemd, omdat het driedimensionaal is.

 

Beelddenken versus taaldenken

De meeste mensen denken in taal. Als je denkt zie je als het ware de woorden aan je voorbij vliegen. Je ordent en geeft structuur aan je wereld door woorden te verbinden aan dingen en betekenissen. Het onderwijs dat op scholen geboden is veel meer gericht op taaldenkers. Dit is de auditieve leerstrategie.

 

Hoe herken ik een beelddenker?

Elk mens is anders, ook elke beelddenker is anders. Beelddenkers herkennen zich in enkele van de onderstaande kenmerken:

 • Snel afgeleid
 • Moeite om letters en cijfers te onthouden en/of draait ze om
 • Slordig omgaan met taalregels
 • Geen besef van tijd
 • Groot inlevingsvermogen/grote fantasie
 • Moeite om iets onder woorden te brengen
 • Moeite om links en rechts uit elkaar te houden
 • Moeite met automatiseren
 • Wisselend prestatiepatroon
 • Is (erg) gevoelig/sensitief
 • Verwerkt informatie wat langzamer
 • Zijn creatief in het bedenken van oplossingen
 • Kunnen goed organiseren en leiding nemen bij spelletjes

 

Er wordt niet altijd aan beelddenken gedacht, omdat de kenmerken overlap hebben met bijvoorbeeld dyslexie en add.

Beelddenkers signaleren?

Het is mogelijk om te signaleren of een kind beelddenker is. Dit kan door middel van het wereldspel, waarbij een individueel onderwijskundig onderzoek wordt afgenomen.

Wilt u hierover meer informatie?

Neem gerust contact met ons op.

Workshop beelddenken

Het is mogelijk om onderwijs af  stemmen op beelddenkers, waar niet alleen de beelddenker, maar alle leerlingen baat bij hebben. Wil jij met je team meer informatie over beelddenken? Neem gerust contact met ons op.

terug